E-mail cím

info@rotaqua.hu

Telefonszám

06 72 347 285

Cégünkről

Értékeink

Lojalitás és professzionalitás: A Társaság egyet jelent a megbízhatósággal és az állandósággal, ezt az üzenetet közvetíti valamennyi partnere felé. Az adatvédelem és titokvédelem esszenciális jelentőséggel bír a megbízók irányában, melyet a Társaság Adat és Titokvédelmi Szabályzata tartalmaz. A folyamatos konzultáció, a gyors reakció, az egyedi esetek minden részletre kiterjedő átvizsgálása és a szakértelem a minőségi szolgáltatás záloga. A Társaság munkaetikájának mindenkori alappillére a pontosság – mind a határidők, mind az alaposság tekintetében. A Társaság tagja és aktív résztvevője számos szakmai szervezetnek, beleértve a Fúróipari Vállalkozók Nemzetközi Szövetségét is, a magas szakmai színvonal fenntartása érdekében továbbképzési programok, posztgraduális képzések és nyelvtanfolyamok biztosítottak a munkavállalók részére, akik az IADC szervezett képzésein, valamint a Well Control akkreditációs programban (WellCAP) is egyaránt részt vesznek.

Transzparencia: A Társaság a tisztességre és elkötelezettségre alapozva kívánja folytatni növekedését, működése során figyelembe veszi a tulajdonosok, a munkatársak, a közvetlen környezet és a Társaság tevékenységével kapcsolatban állók érdekeit, szempontjait. A Társaság a teljes körű felelősségvállalás és átláthatóság érdekében évente elkészíti Társaságirányítási és Fenntarthatósági Jelentését, Etikai Szabályzattal, Korrupcióellenes Szabályzattal és tevékenységi körökre specializált HSE (Health, Safety and Environment) Kézikönyvvel rendelkezik. A minőségpolitikában megfogalmazottaknak megfelelően a ROTAQUA Kft. elkötelezett a teljes körű minőség megvalósítása iránt.

Fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás: A Társaság célja, hogy a működése folyamatában és szolgáltatásai nyújtása során érvényre juttassa a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatokért való felelősséget, különös figyelemmel munkavállalóira, megrendelőire és beszállítói partnereire, figyelemmel a Társaság Fenntarthatósági Stratégiájában és a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiában foglaltakra.